Regionalne programy operacyjne


– pieniądze na turystykę dla przedsiębiorców


Dla większości polskich województw turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. Samorządy 12 województw postanowiły bezpośrednio wesprzeć sektor turystyczny z pieniędzy europejskich. W ramach regionalnych programów operacyjnych wyodrębniono specjalne działania na realizację projektów z zakresu turystyki przez przedsiębiorców. Na te cele władze województw przeznaczyły ponad 1 miliard euro na lata 2007-2013.

Pieniądze powinny być głównie wykorzystane na rozwój bazy turystycznej. Jednak nie wszędzie tak jest. Przyjrzyjmy się dokładnie działaniom turystycznym w regionalnych programach operacyjnych. Poszczególne województwa przyjęły różne strategie rozwoju tego sektora, a więc cele na jakie przeznaczają unijne dotacje różnią się między sobą. Wprowadziły też ograniczenia dotyczące beneficjentów – często po unijne pieniądze mogą sięgać tylko firmy działające już w branży turystycznej.