Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury


PODDZIAŁANIE: Baza noclegowa i gastronomiczna

Celem poddziałania jest rozwój bazy noclegowej oraz poprawa jakości bazy gastronomicznej.

Dla kogo:
  • mali i średni przedsiębiorcy.
Na co:
  • budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) bazy noclegowej wszystkich typów (budynki i wyposażenie)
  • prace modernizacyjne (w tym przebudowa), rozbudowa i budowa obiektów, a także zakup wyposażenia dla takich obiektów.
Budżet:

65 549 238 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych (UE + budżet państwa) - zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej w wysokości maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna kwota wsparcia powyżej 200 tys. zł na obszarach nie objętych PROW i powyżej 300 tys. zł na obszarach objętych PROW.