Chełmno miasto zakochanych

Dzięki unijnym funduszom publiczni i prywatni inwestorzy mogą przeznaczyć więcej pieniędzy na odnowę zabytków, budowę infrastruktury turystycznej czy na promocje walorów turystycznych. Ten ostatni aspekt jest często niedoceniany. W efekcie, na tle innymi krajów Unii Europejskiej, promocja walorów turystycznych polskich miast i regionów nie jest najlepsza. Brakuje pomysłów na foldery, przewodniki, strony internetowe czy filmy wideo.

W bieżącym okresie finansowym 2007-2013 więcej funduszy przeznaczono na turystykę. Są one w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, jak również w Programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W kolejnych artykułach będziemy omawiać poszczególne programy, wielkość dostępnych środków i typy projektów, które mogą być realizowane. Zacznijmy jednak od przywołania dobrych praktyk z lat 2004-2006, które mogłyby śmiało służyć za wzór przy przygotowywaniu projektów w obecnej perspektywie.

Takim przykładem jest Chełmno w województwie kujawsko-pomorskim, które do wzmocnienia swoich walorów turystycznych oraz promocji dobrze wykorzystało unijne fundusze.

Rewitalizacja

Władze Chełmna pozyskały prawie 3 mln w ramach działania 1.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na I etap projektu "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna". Skupiono się w nim na obiektach najcenniejszych, najważniejszych dla miasta oraz najbardziej potrzebujących pomocy. Dzięki temu wyremontowano fragmenty murów obronnych, które były zagrożone katastrofą budowlaną, oraz konstrukcje dachowe gotyckich kościołów pw. św. Piotra i Pawła (podominikański) oraz św. Jakuba i Mikołaja (pofranciszkański), a także kaplicy św. Marcina. Turyści mogą też podziwiać teraz udostępnioną do zwiedzania XVII-wieczną kryptę grobową ksieni Magdaleny Mortęskiej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty na terenie klasztoru sióstr miłosierdzia. Dzięki tym pracom gotyckie obiekty w dużej mierze odzyskały dawny blask.

Promocja gotyku i miasta

Chełmno jest jednym z głównych przystanków na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Nic więc dziwnego, że miasto postanowiło uczestniczyć w projekcie EuRoB (akronim od angielskiego tytułu projektu - the European Route of Brick Gothic) w ramach programu Interreg III B. Projekt, który łączy partnerów z Niemiec, Szwecji, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski polega na wytworzeniu produktu turystycznego jakim jest międzynarodowy szlak po zabytkach gotyku ceglanego, intensywnej promocji produktu przez media, bezpośredniej informacji i współpracy z organizacjami turystycznymi oraz wzajemnej wymianie doświadczeń i metod dotyczących odnowy starych zabytków.

W ramach projektu utworzona została strona internetowa w języku polskim, angielskim i niemieckim promująca gotyckie zabytki miasta, pozostałe atrakcje turystyczne, imprezy kulturalne i sportowe. Wydrukowane zostały też estetyczne foldery promocyjne w różnych językach. Są to bardzo potrzebne materiały, gdyż Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (w tym Chełmno) promowany jest na największych imprezach turystycznych w Europie, m.in. na Targach Turystycznych w Utrechcie i Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Warto jest więc należeć do takiego klubu!

Dobre hasło, ciekawe imprezy

W promocji produktu turystycznego bardzo pomaga dobre hasło. Większość miast i regionów nie kusi się o zbyt oryginalne slogany ("Zielone Miasto Koszalin", "Słupsk Otwarty i Przyjazny", "Perła Bałtyku") i na tym tle "Chełmno miasto zakochanych" bardzo się wyróżnia. Hasło jest nośne i jest uzasadnienie, gdyż w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP przechowywane są relikwie św Walentego. Co roku 14 lutego odbywają się w mieście Walentynki Chełmińskie i Ogólnopolski Festiwal Piosenki Miłosnej. To dobre pomysły na imprezy przyciągające spore rzesze turystów. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej można zainteresować samymi zabytkami. Dobry festiwal, festyn czy cykliczna konferencja ma dużo większą siłę przyciągania. A przy okazji, część gości imprezy chętnie zwiedzi zabytkowe kościoły i muzea.

Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink