Konkurs 7 Cudów Unijnych Funduszy jest najnowszym przedsięwzięciem w ramach projektu Polska Pięknieje. Pascal i Smartlink są autorami koncepcji konkursu i - na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - organizują całe przedsięwzięcie.

Ambitny cel

Chcielibyśmy, by w konkursie nagrodzone zostały najlepsze projekty zrealizowane przy współfinansowaniu funduszy unijnych, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski. Do udziału w pierwszej edycji zaprosiliśmy beneficjentów, którzy w latach 2004-2006 uzyskali dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

Kapituła

Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz organizatorów konkursu - Pascala i Smartlink. Na dwóch posiedzeniach - 26 marca i 8 kwietnia - Kapituła oceni zgłoszone do Konkursu projekty. Będzie brała pod uwagę m.in. to, czy w wyniku realizacji projektu podniosła się atrakcyjność turystyczna regionu, czy przy realizacji przedsięwzięcia zastosowano interesujące rozwiązania z zakresu projektowania, czy projekt miał plan promocji i czy po jego zrealizowaniu podjęto działania promocyjne, czy zastosowano innowacyjne rozwiązania na etapie koncepcji lub w trakcie realizacji projektu i jego promocji.

7 cudów

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:
 » Rewitalizacja
 » Zabytek
 » Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
 » Obiekt turystyczny/gastronomiczny
 » Wydarzenie (festiwal, targi, jarmark)
 » Współpraca transgraniczna
 » Rozwój turystyki na obszarach wiejskich

Uroczysta gala

Kapituła nominuje maksymalnie po trzy projekty w każdej kategorii. Z tej grupy siedem projektów – po jednym z każdej kategorii otrzyma nagrodę główną. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy wręczy Minister Rozwoju Regionalnego podczas "I Forum Funduszy Europejskich" w dn. 7-8 maja
2008 r. w Warszawie.

Wielka promocja

Nominowani oraz laureaci zostaną objęci kampanią promocyjną w ramach projektu „Polska pięknieje”. Kampania promocyjna obejmie: wydawnictwo albumowe, filmy wideo o nominowanych i nagrodzonych projektach umieszczone na stronach internetowych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Pascal.pl
i FunduszeOnLine.pl, wystawę „Polska Pięknieje”, artykuły w prasie, promocję podczas wydarzeń organizowanych w kraju oraz w Brukseli.

»  P O B I E R Z   R E G U L A M I N  «