Choć bieżąca perspektywa finansowa 2007-2013 rozpoczęła się oficjalnie
w ubiegłym roku, to pierwsze konkursy na projekty ruszają dopiero w 2008 r. Turystyka jest jednym z ważniejszych celów, na które mogą być przeznaczone są unijne dotacje – zarówno w ramach krajowych jak i regionalnych programach operacyjnych. Rozwój turystyki jest też ważnym tematem w Programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W serwisie Polska Pięknieję chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę tematykę. W cyklu „O funduszach unijnych na turystykę” będziemy publikować artykuły pokazujące ciekawe pomysły na projekty turystyczne, możliwości ich współfinansowania z europejskich funduszy
oraz różne formy promocji walorów turystycznych.

Zapraszamy do lektury!