Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego


DZIAŁANIE: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Celem działania jest wzrost standardu infrastruktury turystycznej
w województwie podlaskim poprzez bezpośrednie wsparcie projektów inwestycyjnych MŚP działających w branży turystycznej.

Dla kogo:
  • mikroprzedsiębiorcy
  • mali i średni przedsiębiorcy.
Na co:
  • zasadnicze zmiany produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację
  • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej
  • inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej
  • unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez informatyzację, (usługi elektroniczne, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu).
Budżet:

32 676 492 euro

Poziom dofinansowania:
  • mikroprzedsiębiorstwa – maksymalna kwota wsparcia 500 tys. zł
  • małe i średnie przedsiębiorstwa – maksymalna kwota wsparcia 4 mln zł.