Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego


DZIAŁANIE: Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działają-cych na terenie województwa lubelskiego w sektorze turystyki i rekreacji.

Dla kogo:
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Na co:
  • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i po-koi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych
  • projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu re-gionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych
  • inwestycje w poprawę bazy noclegowo-gastronomicznej poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych
  • budowa i przebudowa obiektów infrastruktury uzdrowiskowej
  • budowa i przebudowa obiektów gastronomicznych
  • budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, aquaparki) .
Budżet:

90 660 000 euro

Poziom dofinansowania:

Minimalna wartość wsparcia wynosi 71 tys. zł.
Maksymalna wartość wsparcia wynosi 2 mln zł.
Od 70% do 50 % wydatków kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (z zastrzeże-niem ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej).