Już wkrótce pierwsze dotacje na projekty turystyczne


Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają dotacje na projekty turystyczne w województwie opolskim i podlaskim.

Na Opolszczyźnie nie obyło się bez emocji. Przypomnijmy, że od 1 do 15 kwietnia br. trwał tam nabór projektów do działania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa. W pierwszym konkursie zgłoszono 68 wniosków na łączną kwotę ponad 134 mln zł, czyli o ponad 100 mln zł mniej niż cała alokacja na to działanie na lata 2007-2013. Po ocenie formalnej odrzucono 4 wnioski. W międzyczasie Zarząd Województwa zawiesił proces oceny wniosków w związku z niezgodnością polskich przepisów prawnych z wymogami Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. W ślad za rekomendacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego po kilku tygodniach wznowiono ocenę wniosków. Zgodnie z harmonogramem podpisanie pierwszych umów finansowych przewidziane jest na sierpień tego roku.

30 maja zakończył się konkurs w ramach działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorcy złożyli 63 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania prawie 111,1 mln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż dostępna alokacji na konkurs (35 000 000 zł).

Co nas jeszcze czeka w tym roku? W sierpniu powinien być ogłoszony konkurs w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, lecz nabór rozpocznie się od 1 września. We wrześniu powinny być ogłoszone dwa konkursy w województwie zachodniopomorskim oraz konkurs do działania 6.2 Turystyka w województwie mazowieckim. Na III kwartał tego roku zaplanowany jest nabór wniosków do działanie 6.1 Turystyka w Wilkopolsce, lecz obejmie on tylko projekty promocyjne. W październiku zapowiadany jest nabór wniosków w województwie warmińsko-mazurskim. Niektóre województwa w ogóle nie ogłosiły harmonogramów. Wszystko wskazuje więc na to, że na większe dotacje przedsiębiorcy powinni się szykować w przyszłym roku.

Działanie

Termin ogłoszenia konkursu

Województwo dolnośląskie

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

III kwartał 2009 r.

Województwo kujawsko-pomorskie

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

I kwartał 2009 r.

Województwo lubelskie

I kwartał 2009 r.

III kwartał 2008 (tylko projekty promocyjne)

Województwo łódzkie

Działanie 3.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

Brak danych

Województwo małopolskie

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej

4 sierpnia 2008 r.

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Brak danych

Województwo mazowieckie

Działanie 6.2 Turystyka

1 września 2008 r.

Województwo opolskie

Działanie 1.4.1usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Trwa ocena projektów złożonych w pierwszym konkursie

Województwo podlaskie

Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Trwa ocena projektów złożonych w pierwszym konkursie

Województwo śląskie

Działanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

marzec 2009 r.

Działanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa

kwiecień 2009 r.

Województwo warmińsko-mazurskie

Poddziałanie 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna

20 października 2008 r.

Województwo wielkopolskie

Działanie 6.1 Turystyka

III kwartał 2008 (tylko projekty promocyjne)

Województwo zachodniopomorskie

Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki

wrzesień 2008 r.

Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

wrzesień 2008 r.Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink