Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Bez granic, czyli jak stworzyć wspólny produkt turystyczny”, która odbywa się w ramach cyklu „Polska pięknieje – wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne”. Wydarzenie odbędzie się 5 listopada 2008 r., o godz. 10.00 w Pałacu Książęcym w Żaganiu. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów, organizacji i instytucji turystycznych oraz przedsiębiorców dwóch województw zachodniej Polski – lubuskiego i dolnośląskiego. Pomysł zorganizowania regionalnych konferencji powstał podczas uroczystości wręczania nagród dla laureatów konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy” w ramach I Forum Funduszy Europejskich, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 7-8 maja 2008 r. w Warszawie. Z licznych rozmów przeprowadzonych z uczestnikami konferencji wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę dotyczącą realizacji i promocji projektów turystycznych i rewitalizacyjnych. Większa wiedza, współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz wymiana doświadczeń będą procentować w postaci wyższej jakości przyszłych przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Podniesie się też poziom kolejnych edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy”.

Konferencje adresowane są do ludzi zainteresowanych rozwojem turystyki z wykorzystaniem funduszy europejskich i płynącymi z niej korzyściami. Prezentacje, dyskusja panelowa oraz zajęcia warsztatowe będą się skupiać wokół trzech podstawowych zagadnień:
  • promocji funduszy europejskich na turystykę i rewitalizację w regionalnych, krajowych oraz transgranicznych programach operacyjnych

  • inspirowania uczestników do podwyższania jakości realizowanych projektów

  • zachęcania do tworzenia regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych, które będą przyciągać nie tylko krajowych, ale i zagranicznych turystów.
Autorzy koncepcji projektu „Polska pięknieje” i organizatorzy cyklu konferencji - Smartlink Sp. z o.o. oraz Fundacja Pascal – otrzymali dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dotacji na działania promocyjne i informacyjne na temat funduszy europejskich w Polsce.

Z wyrazami szacunku:

Andrzej Szoszkiewicz                       Iwona Gach
Prezes Zarządu Smartlink Sp. z o.o.       Prezes Fundacji Pascal