Zapraszamy do udziału w cyklu siedmiu regionalnych wydarzeń pt. „Polska pięknieje – wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne” organizowanych przez firmę Smartlink oraz Fundację Pascal na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Konferencje adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem turystyki z wykorzystaniem funduszy europejskich i płynącymi z niej korzyściami. Prezentacje, dyskusje panelowe oraz zajęcia warsztatowe z udziałem ekspertów z Polski i zagranicy będą się skupiać wokół trzech podstawowych zagadnień:

  • informacji o funduszach europejskichna turystykę i rewitalizację w regionach, krajowych oraz transgranicznychprogramach operacyjnych

  • inspirowaniu do podwyższania jakości realizowanych projektów

  • zachęcaniu do tworzenia regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych, które będą przyciągać krajowych i zagranicznych turystów.

Do udziału w charakterze mówców i panelistów zaproszeni zostaną goście specjalni z zagranicy, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycznej i Urzędów Marszałkowskich, zwycięzcy oraz nominowani w I edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy” oraz eksperci w dziedzinie funduszy europejskich, rozwoju i promocji turystyki, projektowania obiektów i przestrzeni publicznej. W programie każdej z konferencji przewidziana jest debata dotycząca regionalnego tematu turystycznego, prowadzona przez dziennikarzy dziennika „POLSKA The Times”, który jest jednocześnie patronem medialnym cyklu.