NAGRODA GŁÓWNA w konkursie „7 Cudów Unijnych Funduszy” (kategoria: WYDARZENIE) dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach za projekt „Wędrówki tradycji – turystyka kulturowa Euroregionu Niemen”, woj. podlaskie.


Polska północno-wschodnia to najbardziej zróżnicowany kulturowo region naszego kraju. Z Suwałk blisko na Litwę, Białoruś i do Rosji. Ożywione kontakty polsko-litewskie, których efektem był zorganizowany po raz pierwszy w 2006 r. Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego „Bliny, cepeliny, pierogi...”, w roku następnym rozszerzyły się na Białoruś – głównego partnera w projekcie o szerszej formule, którego częścią była druga edycja wspomnianego jarmarku.

Obok festiwalu regionalnych kulinariów zorganizowano przegląd zespołów ludowych z Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny oraz pokazy tradycyjnego rękodzieła i sztuki ludowej. Goście, którzy w lipcu przyjechali do Suwałk, mogli najeść się kartaczy i kibinów, posłuchać jednej z 30 kapel ludowych, podziwiać wyroby tkackie, plecionkarskie czy garncarskie, a nawet je kupić, gdyż pokazom towarzyszył kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej. A było z czego wybierać, bowiem przyjechało około 70 twórców z Białorusi, Litwy i Polski. Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego wraz z towarzyszącymi mu imprezami staje się stałym elementem oferty turystycznej Suwałk. 10 sierpnia br. odbędzie się jego trzecia edycja (w ramach Dni Suwałk). Odwiedzając Suwalszczyznę, znów będziemy mieli okazję zasmakować w różnorodności kulturowej tego regionu.

Najciekawsze w okolicy:
Wigierski Park Narodowy
Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach
Podominikański Zespół Klasztorny w Sejnach
Suwalski Park Krajobrazowy
Muzeum Historii Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny