Czasy świetności położonego nad Wartą późnorenesansowego pałacu Męcińskich skończyły się w II połowie XIX w., od kiedy zaczął stopniowo popadać w ruinę. Gdy przystąpiono do jego renowacji wiosną 2006 r., był w bardzo złym stanie technicznym, a przecież już wkrótce, po zakończeniu inwestycji w lutym 2007 r., stał się architektoniczną wizytówką powiatu, w której siedzibę znalazły m.in. Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Ośrodek Kultury.

Realizacja projektu przyczyniła się do turystycznego uatrakcyjnienia Działoszyna i powiatu, gdyż wyremontowany pałac stanowi najcenniejszy obiekt zabytkowy w okolicy. Odwiedzają go coraz liczniejsi turyści. Pałac spełnia jednak również drugą, ważniejszą jeszcze funkcję – jest centrum kulturalnym powiatu, miejscem, gdzie odbywają się liczne wystawy, przeglądy artystyczne, uroczystości i inne wydarzenia społeczno-kulturalne. Oprócz gruntownych prac remontowo-konserwatorskich, w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, audiowizualny, meble, podesty ekspozycyjne i inne przedmioty umożliwiające prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej. Obiekt leży w strefie chronionego krajobrazu, a zrewitalizowany park jest jeszcze jednym powodem, dla którego warto odwiedzić położony między Częstochową a Sieradzem Działoszyn.

Najciekawsze w okolicy:
XIV-wieczny kościół Znalezienia Krzyża Św. i Św. Marii Magdaleny
Załęczański Park Krajobrazowy