NAGRODA GŁÓWNA w konkursie „7 Cudów Unijnych Funduszy” (kategoria: WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA) dla Miasta Kostrzyn nad Odrą za projekt „Baltic Culture and Tourism Route Fortresses”- Kulturowo turystyczny szlak twierdz nadbałtyckich”, woj. lubuskie.


„Polska Hiroszima” albo „Kostrzyńskie Pompeje” – te nazwy najlepiej oddają stan kostrzyńskiej twierdzy i starego miasta przed rewitalizacją. Zniszczone w 90%, zdewastowane tereny przez lata odpychały turystów i inwestorów. Zmianę tego stanu rzeczy osiągnięto poprzez włączenie kostrzyńskich fortyfikacji do nowo powstałego kulturowo-turystycznego szlaku twierdz nadbałtyckich. Kostrzyn stał się liderem instytucjonalnym i partnerem wiodącym projektu, w którego ramach przewidziano: inwentaryzację i dokumentację istniejących obiektów, ich odnowę i ochronę oraz stworzenie międzynarodowej sieci współpracy nadbałtyckich twierdz, a przez to stworzenie warunków do długotrwałego wykorzystania fortyfikacji w celach turystycznych.

Na szlaku leży 18 twierdz z Polski, Niemiec, Rosji, Litwy i Łotwy. Transgraniczny projekt zapewnia międzynarodową promocję przez lata zapomnianych i zaniedbanych obiektów. Ich rewitalizacja to zamierzenie ambitne i wymagające dużych nakładów oraz czasu. W Kostrzynie najbardziej widocznym efektem projektu jest odrestaurowana Brama Berlińska, w której ulokowano punkt informacji turystycznej. Od kilku lat tereny kostrzyńskich fortyfikacji są areną wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych. Ich liczba wzrasta dzięki stopniowej zmianie oblicza twierdzy, czego przykładem są nowe produkty turystyczne miasta, np. cykliczny „Szturm na Twierdzę Kostrzyn”.

Najciekawsze w okolicy:
Chwarszczany
Słońsk
Dąbroszyn
Sarbinowo
Górzyca
Kościół parafialny z X wieku
Rezerwat przyrodniczo-archeologiczny "Pamięcin"
Muzeum Łąki w sąsiednich Owczarach