Czym jest Puszcza Białowieska nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej przyrody, nie trzeba nikogo szczególnie przekonywać. Ostatni las dziewiczy Europy, matecznik żubrów i wielu innych rzadkich gatunków fauny i flory, leży na granicy Polski i Białorusi. Są więc dwa kraje, dwa parki narodowe, ale puszcza jedna i jako taki integralny obszar została objęta projektem „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”. Wspólna strategia promocyjna, ekspozycje na targach i publikacje pokazują jedność białowieskiego obszaru przyrodniczo-kulturowego.

Sam projekt jest odpowiedzią na niedostateczną bazę turystyczną, zróżnicowanie infrastruktury po dwóch stronach granicy i słabą promocję jego walorów kulturowych. W wyniku realizacji projektu oferta turystyczna Puszczy wzbogaciła się o liczące 660 km transgraniczne szlaki rowerowe i 3 multimedialne infokioski – poprawiła się więc zarówno infrastruktura, jak i informacja turystyczna. Współpraca polsko-białoruska zaowocowała wydaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych: map, przewodników, pocztówek. Ponadto wyremontowano schronisko młodzieżowe w Białowieży. Dzięki realizacji projektu przeprowadzono też liczne szkolenia, zwłaszcza dla partnerów zza wschodniej granicy. Dziś, jadąc do Puszczy Białowieskiej, koniecznie należy wziąć ze sobą paszport, by podziwiać ją pełniej niż dotychczas.

Najciekawsze w okolicy:
Rezerwat Pokazowy Zwierząt
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego im. J. Miklaszewskiego
Park Pałacowy