Najważniejszym miejscem każdej miejscowości uzdrowiskowej jest park zdrojowy. To jej centrum, wizytówka, magnes przyciągający turystów i kuracjuszy. To, jak się prezentuje, decyduje w dużej mierze o tym, czy będziemy z chęcią do niego wracać i czy w ogóle zechcemy się do niego wybrać. Park zdrojowy w Kudowie został częściowo zrewaloryzowany w ramach I etapu projektu, ale dopiero etap następny przywrócił mu pełnię blasku. W wyniku realizacji projektu park zdrojowy wygląda dziś tak jak w latach 20. XX w.

Odnowiona atrakcja turystyczna miasta jest nie tylko niewątpliwie piękna, ale również ekologiczna i przyjazna dla wszystkich. Prace objęły modernizację alejek parkowych, zagospodarowanie zieleni i modernizację oświetlenia. Alejki zostały wyłożone kostką granitową lub specjalną mieszanką żwirową opartą wyłącznie na materiale naturalnym. Zbudowano pochylnie dla niepełnosprawnych. Zasadzono nowe drzewa, krzewy, byliny, a stare wyleczono lub wycięto. Zainstalowano nowe, energooszczędne oświetlenie. Dziś zabytkowy park zdrojowy w pełni zasługuje na miano centrum Kudowy. Liczne imprezy sportowe i kulturalne, m.in. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski, zyskały odpowiednią oprawę, a z drugiej strony rewaloryzacja parku wpłynęła korzystnie na ożywienie gospodarcze miasteczka, gdyż jego estetyka przyciąga coraz więcej turystów.

Najciekawsze w okolicy:
Suwalski Park Krajobrazowy
Muzeum Historii Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny