Sandomierz należy do najstarszych i ważniejszych polskich miast. Powstanie i rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu na styku dwóch krain geograficznych: Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. W głównej części miasta, zlokalizowanej na wysokim lewym brzegu Wisły, zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z wieloma cennymi zabytkami kultury.

W Sandomierzu zakończono realizację ciekawego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”. Przedsięwzięcie zasługuje na uwagę, gdyż oprócz odnowy zabytków (ratusz, Brama Opatowska) objęło również budowę wyjątkowego parku wypoczynku i rekreacji.

Dzięki unijnym funduszom odnowiono symbol Sandomierza – gotycki ratusz z XIV w. Drugim zabytkiem poddanym gruntownej restauracji jest gotycka Brama Opatowska. Wraz z renesansową attyką poddano ją zabiegom remontowo-konserwatorskim przy użyciu nowoczesnych technologii, dzięki czemu przywrócono jej wygląd zbliżony do oryginalnego.

Do niedawna park Piszczele parkiem był tylko z nazwy. W rzeczywistości na porośniętym chwastami terenie o powierzchni niemal 7 ha znajdowało się dzikie wysypisko śmieci. Dziś jest to miejski park wypoczynku i rekreacji, a jego twórcy znaleźli sposób na to, by przekształcić go w atrakcyjne miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Oprócz typowej dla terenów zielonych infrastruktury wybudowano altany i miejsca do grillowania, miniwyciąg narciarski i skatepark. Dla odważnych urządzono park linowy Ścieżka Tarzana.

Zaciekawienie budzi aleja szachowa z powiększonymi ok. 50-krotnie kamiennymi kopiami słynnych wczesnośredniowiecznych figur szachowych znalezionych w Sandomierzu niedaleko wąwozu Piszczele.

Projekt Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd
Sandomierz leży na przecięciu dróg krajowych nr 79 (Warszawa – Sandomierz – Kraków – Bytom) oraz 77 (Lipnik – Przemyśl).

Najciekawsze w okolicy
Muzeum Historyczne i sanktuarium Świętej Rodziny w Tarnobrzegu
Zamek w Baranowie Sandomierskim
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Podziemna trasa turystyczna w Opatowie