Jednym z najciekawszych miejsc w Oświęcimiu jest zamek piastowski, który odzyskuje dawną świetność dzięki unijnym funduszom. Budowla pochodzi z początku XIV w., ale już w 1503 r. doznała poważnych zniszczeń w wyniku groźnego pożaru. W owych czasach był to niewielki budynek wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykrytym zapewne czterospadowym dachem. Częste pożary, powodzie, odbudowy i przebudowy powodowały, że zmieniał wygląd, a niejednokrotnie również przeznaczenie. Kolejny pożar na początku XVII w. sprawił, że podczas odbudowy zamek poszerzono, przesuwając ścianę wschodnią w stronę krawędzi wzgórza. Najtragiczniejszy w skutkach okazał się pożar podczas wojen szwedzkich, po którym zamek zaczął popadać w ruinę. Lata 1805 oraz 1813 przyniosły dwie tragiczne powodzie, po których władze austriackie przeznaczyły zrujnowany obiekt do rozbiórki, ostatecznie jednak zamek został sprzedany na licytacji. W następnych latach mieściły się w nim skład handlowy, piwiarnia, winiarnia i hotel. Był siedzibą Starostwa Powiatowego, a następnie urządzono w nim skład wódek i win. Czas kapitalnego remontu przypada na lata 1928–1931, kiedy zamek stał się własnością Wydziału Powiatowego w Białej Krakowskiej. Po wojnie działały w nim różne urzędy. W 1993 r. umieszczono tu Zbiory Historyczno-Etnograficzne Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Po otrzymaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we wrześniu 2004 r. przystąpiono do gruntownej rewaloryzacji zamku, która przywróciła mu dawne walory i blask. Przy okazji remontu pomyślano o nadaniu obiektowi nowej funkcjonalności – jako miejsca przeznaczonego na wystawy i wydarzenia kulturalne. Po zakończeniu prac w 2006 r. do zamku powróciły Zbiory Historyczno-Etnograficzne. Na piętrze urządzono obszerną salę, którą wykorzystuje Urząd Miasta m.in. do organizacji spotkań i konferencji. W podziemiach, w których zachowały się piękne XIV-wieczne mury, przygotowano miejsce na lokal gastronomiczny.

Remont i adaptację Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd
Zamek zlokalizowany jest nad Sołą, przy ul. Zamkowej. Dojazd: do centrum przez most Piastowski ulicą J. Dąbrowskiego. Zbiory Historyczno-Etnograficzne można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00, a w soboty w godz. 11.00–15.00.

Najciekawsze w okolicy
Kościoły św. Barbary i św. Stanisława w Bielsku-Białej
Kraków
Erem kamedułów w Bielanach
Opactwo benedyktynów w Tyńcu
Droga krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej
Rynek w Lanckoronie