W 2005 r. Muzeum Miejskie w Żywcu przeniosło się do nowej siedziby w Starym Zamku, stanowiącej część dużego kompleksu pałacowo-parkowego, na który składają się również Nowy Zamek i park w stylu angielskim, kiedyś największy w Polsce. Stary Zamek został wybudowany w XV w., a obecny kształt zawdzięcza licznym przebudowom, w wyniku których obronna budowla przeistoczyła się w pałacową rezydencję. Jego najbardziej charakterystycznym elementem są renesansowe krużganki z XVI w.

Główny budynek zamkowy nigdy nie popadł w ruinę i do dziś prezentuje się dobrze, ale inaczej stało się z zabytkowymi oficynami, które mogłyby z powodzeniem zaoferować muzeum dodatkową powierzchnię wystawienniczą. Na realizację tego planu miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Gruntowny remont starej wozowni i stajni cugowej obejmuje osuszenie budynków, założenie ogrzewania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz roboty konserwatorskie, m.in. remont elewacji i pokrycia dachów. Nowym przeznaczeniem starych budynków są funkcje muzealno-wystawiennicze: stajnia to Muzeum Łowiectwa i Powozów, a wozownia – izba regionalna z warsztatami rzemiosła ludowego i galerią sztuki ludowej, a także lokalem w stylu karczmy austro-węgierskiej.

W ramach realizacji projektu założono utworzenie na terenie parku nowej stajni dla koni i innych zwierząt parkowych, dzięki czemu miejsce to stanie się znacznie atrakcyjniejsze dla turystów i mieszkańców Żywca.

Innym sposobem na uatrakcyjnienie parku była budowa na jego terenie rolkowiska. Pomysł wysunęła na forum internetowym jeżdżąca na deskorolkach i rowerach bmx młodzież, która następnie przedstawiła go burmistrzowi miasta. Przy budowie skateparku brano pod uwagę koncepcje pomysłodawców przedsięwzięcia, a decyzję o lokalizacji w zabytkowym parku uzgodniono z konserwatorem zabytków.

Dzięki realizacji obu projektów park Habsburgów, uznawany za jeden z najpiękniejszych w południowej Polsce, stał się w sposób jeszcze bardziej rzeczywistym, ale i nieco niespodziewany miejscem spotkania kultur.

Rewitalizację i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Budowę rolkowiska jako działanie na rzecz rozwoju aktywnych form turystyki w Żywcu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.

Dojazd
Żywiec leży 19 km na południowy-wschód od Bielska-Białej przy szosie i linii kolejowej do przejścia granicznego ze Słowacją w Zwardoniu. Kursują tu liczne pociągi z Katowic. Park Habsburgów znajduje się w centrum na prawym brzegu Soły.

Najciekawsze w okolicy
Kościoły św. Barbary i Stanisława w Bielsku-Białej
Węgierska Górka
Ujsoły
Jeleśnia
Korbielów