Rzeszowski Rynek Staromiejski zmienił się nie do poznania. Władze miasta uzyskały dotację z funduszy strukturalnych na rekonstrukcję i zagospodarowanie płyty placu oraz dokończenie budowy podziemnej trasy turystycznej. Przedsięwzięcie było kontynuacją I etapu realizacji Podziemnej Trasy Turystycznej Miasta Rzeszowa. Prace wykonano ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego. Łączna długość trasy wynosi prawie 340 m i obejmuje przejścia pomiędzy piwnicami pod staromiejskimi kamienicami. Piwnice znajdują się są na różnych poziomach, a najniższa – na głębokości 9,58 m – jest pod Rynkiem. Trasa spina trzy jego pierzeje: południową, wschodnią i północną. Pod tarasem kamienicy nr 19 zachowały się relikty najstarszej, średniowiecznej zabudowy placu. Ostatnie badania wskazują na to, że kamienne relikty nie były piwnicą, lecz budowlą o nieznanej nam funkcji. Uwagę zwracają przede wszystkim fragmenty kamiennych i ceglanych sklepień, ostrołukowa kamieniarka drzwiowa oraz obramienie okna z łukiem w ośli grzbiet. Nazwy piwnic: Miodowa, Ratuszowa, Rzeszowskich, Ligęzy, Strzeleckiego itd., nadane poszczególnym komorom, wiążą się z ich funkcją oraz z historią kamienic i miasta.

Piwnice pochodzą z XV–XX w. Bieg trasy wyznaczyły kolejno odkrywane podziemne pomieszczenia. Niewykluczone, że po odkryciu następnych ścieżka pod Rynkiem zostanie wydłużona.

Przy wejściu do podziemi wybudowano centrum informacyjno-kulturalne. Trasa może także pełnić funkcję zaplecza technicznego i socjalnego dla organizacji imprez na płycie placu. Ma wszelkie predyspozycje, by stać się wizytówką miasta. W wyniku projektu wyremontowano ponadto płytę Rynku Staromiejskiego o łącznej powierzchni ponad 7 tys. m kw.

Realizację II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.

Dojazd:
Wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej znajduje się w elewacji tylnej kamienicy Rynek 12. Czynna jest od wtorku do czwartku w godz. 9.00–15.00, w soboty w godz. 10.00–17.00, a w niedziele od godz. 9.00 do 15.00.

Najciekawsze w okolicy:
Twierdza Przemyśl
Zespół pałacowo-parkowy w Łańcucie
Muzeum i kościół Dominikanów w Tarnobrzegu
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowie Sandomierskim
Skansen w Sanoku