Bielsko-Biała jest miastem powstałym z połączenia małopolskiej Białej ze śląskim Bielskiem. Rewitalizację bielskiej Starówki oceniono najwyżej w swojej kategorii na Śląsku i uznano za projekt modelowy. Została doceniona też przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jako jedno z dziesięciu najlepszych przedsięwzięć roku 2006 w Małopolsce.

Degradacja starych centrów dotyka wiele miast. Bielsko-Biała wypracowała koncepcję ożywienia swojej historycznej dzielnicy i pieczołowicie ją realizuje, wykorzystując unijne fundusze. Prace rewitalizacyjne prowadzone są od ponad dziesięciu lat. Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej odsłonięto m.in. podcienia na zachodniej pierzei Rynku i przebudowano plac św. Mikołaja. Na realizację ambitnego zadania rewitalizacji Rynku i okolicznych uliczek miasto zdobyło dofinansowanie z funduszy europejskich. Prace prowadzono w latach 2005 i 2006. W tym czasie zmodernizowano od stu lat nieremontowaną infrastrukturę techniczno-sanitarną, a także nawierzchnie drogowe na Rynku i czterech ulicach za jego zachodnią pierzeją. Nawiązując do historii Starówki, wykonano archeologiczną ekspozycję Wagi Miejskiej, wybudowano zespół fontanny z figurą Neptuna z zabytkową studnią, zegarem i ciekiem wodnym, zrekonstruowano pomnik św. Jana Nepomucena. Na Rynku pojawiły się także latarnie, mostek, punkty świetlne w bruku, ławeczki, stojaki na rowery i osiem drzew z systemem nawodnienia. Kompleksowy remont nadał płycie Rynku wygląd z czasów największej świetności. Dziś Bielsko ma Rynek, na jaki zasługuje. Wcześniejszy raczej nie kojarzył się z miastem tej rangi i wielkości.

Zrewitalizowana Starówka przyciąga inwestorów i turystów. Zwiększył się ruch na rynku nieruchomości, powstały nowe lokale gastronomiczne, sklepy i punkty usługowe.

I etap rewitalizacji bielskiej Starówki współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dojazd:
Bielska Starówka zlokalizowana jest w lewobrzeżnej części miasta, na zachód od głównej drogi przelotowej (ul. 3 Maja, Partyzantów) na wysokości zamku Sułkowskich, kilometr na południe od dworca kolejowego.

Najciekawsze w okolicy:
Romańska rotunda i Wieża Piastowska w Cieszynie
Ustroń
Wisła
Szczyrk
Park i zamek w Żywcu