Chyba żadne polskie miasto nie ucierpiało tak bardzo w czasach PRL-u. W czasie działań wojennych prawie nietknięte, zostało następnie spalone przez wojska radzieckie, które w ten sposób "uczciły" zwycięstwo nad faszyzmem. Dalszym etapem dewastacji Starówki było wyburzenie w 1963 r. prawie całej reszty zabytkowych budynków przez władze komunistyczne i zastąpienie ich betonowymi blokami.

Większości cennych zabytków architektury nie da się odzyskać, ale władze miasta od wielu lat dążą do tego, by Legnica odzyskała dawny blask, w ostatnim czasie znajdując cenne dofinansowanie swoich projektów w ramach ZPORR. Pierwszym etapem rewitalizacji legnickiej Starówki była modernizacja ul. Najświętszej Maryi Panny - istniejącej jeszcze przed założeniem miasta części szlaku handlowego Via Regia łączącego wschód i zachód Europy. Po 1945 r. jedna z głównych arterii komunikacyjnych łącząca rynek i katedrę z kościołem pw. św. św. Piotra i Pawła zmieniła całkowicie charakter. Pojawiły się nowe budynki niemające nic wspólnego z zabytkowym charakterem ulicy.

Rewitalizacja ulicy i całej legnickiej Starówki to zadanie bardzo kosztowne i skomplikowane. W ramach pierwszego etapu wymieniono nawierzchnię ul. NMP, także ulic przyległych oraz wybudowano place u wlotu i wylotu ulicy. Poza tym zmodernizowana została mała architektura, kanalizacja, na nowo zaaranżowana zieleń. Blask odzyskała jedna z nielicznych zabytkowych kamienic - renesansowa kamieniczka Scholza (nr 7) ozdobiona sgraffitową dekoracją z początku XVII w. Dzięki realizacji projektu działa w niej dobrze zaopatrzony punkt informacji turystycznej.

Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny to zaledwie pierwszy etap długiego procesu rewitalizacji Starego Miasta. Obecnie rozpoczął się już etap drugi, w ramach którego dawny blask odzyska rynek. Dzięki wsparciu EFRR wkrótce wyremontowane zostaną też zlokalizowane na rynku zabytkowe budynki starego ratusza i teatru. W wyniku podejmowanych przez władze i mieszkańców miasta działań Legnica przestaje być "perłą" socjalistycznej architektury i odzyskuje należny jej charakter jednego z najznamienitszych i najpiękniejszych śląskich miast.

I etap rewitalizacji Starego Miasta w Legnicy - modernizację ulicy Najświętszej Marii Panny - współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dojazd:
Ulica Najświętszej Marii Panny to sam środek miasta. Trzeba zjechać w kierunku centrum i poszukać parkingu na obrzeżach dawnej Starówki. Także z dworca kolejowego jest tu bardzo blisko.

Najciekawsze w okolicy:
Inscenizacja bitwy wojsk pruskich z napoleońskimi z 26 sierpnia 1813 r. w Wormątowicach Sienkiewiczowskich,
Kościół św. Jadwigi w Legnickim Polu
Ewangelicki kościół Pokoju w Jaworze
Zespół pocysterski w Lubiążu
Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu