Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty jest jednym z najcenniejszych w Polsce wczesnobarokowych obiektów sakralnych z końca XVI w. W 1998 r. kuria lubelska rozpoczęła jej renowację. Dwa etapy zostały już zakończone. III etap - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umożliwił zakończenie prac we wnętrzach. W trakcie projektu odnowiono polichromię ścienną i portale Skarbca i Kaplicy Akustycznej. Oprócz prac konserwatorskich ważną częścią projektu było wyeksponowanie bezcennych zabytków sztuki sakralnej - szat liturgicznych i obiektów złotnictwa. W odnowionych pomieszczeniach umieszczono 23 podświetlane gabloty z eksponatami. Zainstalowano również oświetlenie późnobarokowej polichromii Józefa Meyera z lat 1755–1758.

III etap prac objął także konserwację polichromii sklepienia i ścian pięciu kaplic: św. Aniołów, św. Gonzagi, św. Nepomucena, św. Ksawerego, św. Marii Magdaleny oraz ołtarzy w kaplicach: ołtarza Michała Archanioła wraz z obrazem "Archanioł Michał", ołtarza św. Ignacego Loyoli z obrazem "Wizja św. Ignacego", ołtarza św. Nepomucena z obrazem "Matka Boska z Dzieciątkiem", ołtarza św. Trójcy z obrazem "Trójca Święta królująca nad światem" oraz ołtarza Wszystkich Świętych z obrazem "Matka Boska w otoczeniu Świętych Pańskich adorowana przez szlachtę polską". Aby w pełni można było podziwiać piękno architektury i malarstwa archikatedry, zainstalowano odpowiednie oświetlenie.

W pałacu Konsystorskim (budynek administracyjny kurii metropolitalnej) przeprowadzono prace adaptacyjne poddasza na pomieszczenia użytkowe przeznaczone dla potrzeb Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej. Jednocześnie wykonano prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w zabytkowej kaplicy pałacu Konsystorskiego oraz renowacji poddano cenne zabytki sztuki sakralnej.

III etap renowacji archikatedry św. Jana i organizację Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Lubelska archikatedra znajduje się na Starym Mieście, przy ul. Królewskiej. Przed kościołem jest spory parking. Po zwiedzeniu kościoła warto zobaczyć inne cenne zabytki Lublina.

Najciekawsze w okolicy:
Kościół i klasztor Kapucynów w Lubartowie
Pałac Zamojskich w Kozłówce
Kościół i klasztor Paulinów oraz synagoga we Włodawie
Muzeum byłego obozu zagłady w Sobiborze
Synagoga w Łęcznej