Zamość, założony w 1580 r. przez kanclerza Jana Zamoyskiego, jest wybitnym osiągnięciem późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ śródmieścia, zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernarda Mornada, jest zaliczany do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. W 1992 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

Niepokój obecnych władz Zamościa i jego mieszkańców budził pogarszający się stan techniczny wielu obiektów zabytkowej części miasta. Większość z nich nie była prawidłowo zabezpieczona przed wilgocią. Pilnych remontów wymagały też wszystkie przestrzenie publiczne, w tym Rynek Wielki, drogi i dziedzińce. Możliwość korzystania przez Polskę z funduszy strukturalnych od 2004 r. otworzyła przed miastem ogromną szansę zdobycia pieniędzy na odnowę Starego Miasta. Zamość całkowicie wykorzystał tę szansę i uzyskał pieniądze na rewitalizację Starówki.

Najpilniejsze inwestycje podzielono na etapy, a następnie przygotowano projekty wraz z odpowiednią dokumentacją. I etap projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegał na konserwacji, renowacji i modernizacji zabytkowych obiektów oraz ich adaptacji na cele społeczne i kulturalne, a także na zabezpieczeniu zabytków przed zagrożeniami. Renowacja perełek Zamościa nie jest zwykłym projektem budowlanym. Poza pozwoleniami konserwatorskimi, od wykonawców wymagana jest szczególna precyzja wykonania. Wszystkie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, kolory elewacji oraz detale architektoniczne, a także zastosowane materiały i technologie wykonania uzgodnione zostały z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zamość dalej pięknieje - realizowane są kolejne etapy renowacji zabytkowej części miasta. O zakresie przedsięwzięcia informują tablice promujące projekt. Więcej można się dowiedzieć w ratuszu - siedzibie władz miasta. Ratuszu, który też wypiękniał dzięki unijnym funduszom. Szczegółowy opis inwestycji w ramach funduszy strukturalnych znajduje się na stronie www.zamosc.pl.

I etap rewitalizacji zabytkowego Starego Miasta w Zamościu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dojazd:
Dojazd z Lublina do Zamościa drogą nr 17 zajmuje niecałe 1,5 godz. Samochód najlepiej zostawić na jednym z parkingów wokół Starówki i pieszo zwiedzić odnowione zabytki.

Najciekawsze w okolicy:
Kościół modrzewiowy w Tomaszowie Lubelskim
Szlak Szumów
Kościół i klasztor Dominikanów w Krasnobrodzie
Zwierzyniec - perła Roztocza
Pomnik Chrząszcza w Szczebrzeszynie