90 lat temu płocka kronikarka Maria Macieszyna wspominała: "(...) na Tumską Górę mimo woli kieruje swoje kroki każdy płocczanin w ważnych chwilach życia, aby podumać i nabrać spokoju (...)". To ulubione miejsce mieszkańców miasta, najlepszy punkt widokowy i doskonały plener na pamiątkowe zdjęcia. Zawsze kojarzony z katedrą, opactwem pobenedyktyńskim, charakterystycznymi kasztanowcami. Mury dawnego zamku książęcego z XIV w. oraz późniejszego opactwa benedyktyńskiego wznoszą się dokładnie naprzeciw płockiej katedry (przy ul. Tumskiej). W murach zamkowych znajdują się dwie wieże o gotyckim rodowodzie: szlachecka - dawne więzienie dla szlachty, i zegarowa - przykryta barokowym hełmem z fragmentami romańskiego palatium Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Cały fragment Starego Miasta, gdzie znajduje się opactwo pobenedyktyńskie, jest uznany za zabytek. Niestety, stan tej budowli wymagał przeprowadzenia pilnego remontu. Kuria diecezji płockiej zdecydowała się sięgnąć po unijne pieniądze na tę dużą inwestycję.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, składa się z dwóch głównych elementów:
  1. Gruntowny remont budynku opactwa pobenedyktyńskiego w celu przywrócenia mu świetności i przystosowania do pełnienia funkcji Muzeum Diecezjalnego. Zakres prac objął m.in. dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych, zagospodarowanie dziedzińca, malowanie elewacji.
  2. Przebudowa i rozbudowa oficyny przy domu Pod Trąbami -objęła rozbiórkę części nadziemnej i nadbudowę na gotyckich piwnicach obiektu dostosowanego do obecnej zabudowy, rozbiórkę budynków gospodarczych i garaży, restaurację i rewitalizację zabytkowych gotyckich piwnic pod oficyną, a także zagospodarowanie dziedzińca.

Realizacja projektu umożliwi lepszą ekspozycję eksponatów Muzeum Diecezjalnego. Wcześniej skarby muzeum eksponowano w małym zabytkowym budynku obok gmachu kurii. Ze względu na małą powierzchnię wystawienniczą na ekspozycji stałej może być wystawionych tylko 25% zbiorów. Brak miejsca nie pozwalał na eksponowanie, np. monet, współczesnego malarstwa o tematyce sakralnej czy większości pasów kontuszowych.

Przebudowę opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy domu Pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim w Płocku współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Opactwo pobenedyktyńskie jest przy ul. Tumskiej, naprzeciw bazyliki katedralnej i kurii diecezjalnej.

Najciekawsze w okolicy:
Tężnie i park Zdrojowy w Ciechocinku
Katedra we Włocławku
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Zameczek w Oporowie
Zamek w Łęczycy
Kolegiata w Tumie