Pałac Ogińskich jest najcenniejszym zabytkiem Siedlec. Powstał w pierwszej połowie XVIII w., a obecny wygląd zawdzięcza Aleksandrze Ogińskiej, która w latach 1779–1781 przebudowała go w stylu klasycyzmu. Kolejni właściciele nie mieli do niego tyle serca. Już od początku XIX w. był zaniedbywany, a w 1944 r. spłonął w czasie działań wojennych. Po wojnie pałac odbudowano, ale nigdy nie odzyskał dawnego blasku. Nową szansą dla tego wyjątkowego zabytku stało się przekazanie go w 2001 r. przez władze Siedlec Akademii Podlaskiej, która podjęła starania o przywrócenie mu dawnej świetności, z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb uczelni.

Gruntowną rewaloryzację pałacu przeprowadzono dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowiła jeden z trzech etapów zaplanowanych działań w ramach projektu. Pozostałymi były: zagospodarowanie części parku (dziedzińca pałacowego) oraz rozbudowa Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej. Głównym celem projektu stało się wzmocnienie potencjału edukacyjnego uczelni poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Korzyści, jakie odniósł zarówno pałac, jak i jego najbliższe otoczenie, są zauważalne gołym okiem. W wyniku rewaloryzacji przywrócono budynkowi pierwotny układ przestrzenny i wystrój wnętrz. Prace obejmowały m.in. przebudowę holu głównego i klatki schodowej, odkopanie piwnic, podbicie fundamentów oraz rozbiórkę części budynku dobudowanego po 1950 r. Odpowiedni efekt estetyczny został podkreślony przez zagospodarowanie dziedzińca pałacowego.

Pałac Ogińskich dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Akademia Podlaska uzyskała dla swoich potrzeb 2526 m kw. dodatkowej powierzchni użytkowej, która częściowo została przeznaczona na siedzibę władz uczelni. Obiekt pełni także znacznie szerszą funkcję kulturotwórczą. Jest wizytówką miasta, odbywają się w nim koncerty muzyki poważnej, konferencje naukowe, spotkania i wykłady.

Rewaloryzację Pałacu Ogińskich w Siedlcach i dostosowanie go do potrzeb Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna.

Dojazd:
Pałac znajduje się przy ul. Konarskiego, na skraju parku miejskiego Aleksandria, na wschód od centrum Siedlec.

Najciekawsze w okolicy:
Zamek i kościół w Liwie
Obóz zagłady w Treblince
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
Zespół klasztorny w Siemiatyczach
Cerkiew i klasztor w Grabarce
Drohiczyn