Nowe Miasto Toruń założono w 1264 r. Nigdy nie osiągnęło takiego znaczenia i bogactwa jak lokowane zaledwie 31 lat wcześniej sąsiednie Stare Miasto, nigdy też nie wybudowano tutaj tak wspaniałych budowli jak po drugiej stronie fosy. Warto jednak pamiętać, że toruńskie Nowe Miasto wraz ze Starym Miastem i ruinami zamku krzyżackiego jest częścią średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia, jednego z 13 polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zachowały się tu m.in. gotycki kościół pw. św. Jakuba, gotyckie, renesansowe i barokowe kamienice oraz zbudowany na miejscu średniowiecznego ratusza dawny zbór ewangelicki.

Rynek Nowomiejski znajduje się kilkaset metrów od Rynku Staromiejskiego, z którym łączy go najpopularniejsza toruńska ulica - Szeroka, będącą jednocześnie deptakiem, ciągiem spacerowym i ważną arterią handlową. Przez wiele lat Rynek był zaniedbany i w niczym nie przypominał swego starszego brata. Znajdowało się tu targowisko, pośrodku którego stał popadający w ruinę budynek dawnego zboru ewangelickiego pw. Trójcy Świętej. Zbór odnowiono już wcześniej dzięki staraniom fundacji Tumult, organizującej w Toruniu w latach 1993–1999 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, a w ramach rewitalizacji Rynku prowadzonej od 2005 r. przywrócono historyczny charakter jego płycie - m.in. nawierzchnię betonowo-asfaltową zamieniono na kamienną, postawiono stylizowane ławki, stojak na rowery, pompę wodną, uporządkowano zieleń. Dzięki tym działaniom Rynek Nowomiejski stał się miejscem przyjaźniejszym dla turystów. Miejsce dotąd wydające się ciasnym zaściankiem staje się godne swej pozycji w historii i choć nigdy nie będzie tak czarodziejskie i niezwykłe jak Rynek Starego Miasta, ma szansę stać się jego dopełnieniem.

Rewitalizację Rynku Nowomiejskiego współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dojazd:
Toruńskie Nowe Miasto znajduje się na wschód od Starego Miasta. Oba rynki łączy ciąg ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi, będący jednocześnie najpopularniejszym miejskim deptakiem.

Najciekawsze w okolicy:
Katedra i kościół św. Mikołaja w Chełmży
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Stare Miasto w Brodnicy
Ratusz i Stare Miasto w Chełmnie