Bydgoszcz jest stosunkowo uboga w zabytki. Jej symbolami są od lat spichrze nad Brdą i pomnik Łuczniczki, ale jest tu także miejsce uważane przez wielu za magiczne, o którym turyści przejeżdżający przez miasto zwykle nie mają pojęcia. Tym niezwykłym miejscem jest znajdująca się bezpośrednio nad Brdą Wenecja Bydgoska z traktem spacerowym i kilkoma lokalami gastronomicznymi tuż nad rzeką oraz sąsiadująca z nią Wyspa Młyńska, położona kilkaset metrów od Starego Rynku, w ścisłym centrum miasta. O takich miejscach mówi się często, że mają klimat, ale w tym wypadku złośliwi mogliby powiedzieć, że wynika on częściowo nie tylko z niezwykłych walorów architektonicznych czy krajobrazowych, lecz również ze znacznego zaniedbania. Postępujący proces dewastacji i degradacji Wyspy Młyńskiej został zahamowany dzięki programowi rewitalizacji. Przeszłość wyspy była związana z funkcjami gospodarczymi, działała tu m.in. swego czasu jedyna w Rzeczpospolitej mennica, a po wybudowaniu Kanału Bydgoskiego pobudowano zespół spichrzy. Dlatego też rewitalizacja wyspy związana jest z ożywieniem gospodarczym tego obszaru.

Wyspa Młyńska leży pomiędzy Brdą a jej odnogą Młynówką. Znajduje się na niej jedna brukowana ulica, kilka zabytkowych spichrzy, młynów i kamienic. Prawie wszystkie budynki wymagały lub nadal wymagają renowacji. W ramach programu rewitalizacyjnego w pierwszej kolejności wybudowano trzy kładki łączące wyspę ze stałym lądem. Każda z nich jest inna, lecz wszystkie nawiązują do sąsiadującej z nimi architektury. Poważniejszym zadaniem było odbudowanie Międzywodzia, czyli kanału pierwotnie dzielącego wyspę na dwie części, po realizacji programu wzbogaconego o malowniczą kaskadę. W ramach projektu wyremontowano również kamienicę przy ul. Mennica 6, od tej pory mającej pełnić funkcję miejskiego centrum przedsiębiorczości.

Dalsze prace na Wyspie Młyńskiej zostaną przeprowadzone w ramach kolejnych etapów rewitalizacji, lecz już dziś widać, że odzyskuje ona pierwotne miejsce w pejzażu miasta, należne już choćby ze względu na centralne położenie. Wyspa jest wielofunkcyjna - łączy w sobie funkcje rekreacyjne, muzealne i gospodarcze. Staje się miejscem spotkań przedsiębiorców i zakochanych, turystów z daleka i bydgoszczan.

Rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dojazd:
Wyspa Młyńska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, po jego zachodniej stronie. Najlepszy dojazd prowadzi z ronda Grunwaldzkiego w kierunku centrum i Filharmonii. Po wjeździe na most należy skręcić w prawo, w brukowaną ul. Mennica.

Najciekawsze w okolicy:
Tucholski Park Krajobrazowy
Toruń
Ratusz i Stare Miasto w Chełmnie
Katedra i kościół św. Mikołaja w Chełmży