Podróżujący z południa Polski przez Toruń bądź Bydgoszcz do Gdańska często opowiadają o niezwykłych czerwonych murach malowniczo zlokalizowanych na wysokim prawym brzegu Wisły. Te czerwone mury to średniowieczna Starówka Chełmna - jednego z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast - wpisana w 2005 r. na Listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo wyjątkowości, Chełmno jest wciąż miejscem rzadko odwiedzanym przez turystów, którzy często, gnając nad morze, nieświadomie rezygnują z poznania perły architektury gotyckiej i renesansowej ukrytej za najdłuższymi w Polsce, ponaddwukilometrowymi gotyckimi murami miejskimi, stojącymi tu nieprzerwanie od średniowiecza.

W Chełmnie, jednym z głównych przystanków na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, wiele zabytków czeka na renowację. W programie rewitalizacyjnym skupiono się na obiektach najcenniejszych, najważniejszych dla miasta oraz najbardziej zaniedbanych. Dzięki temu wyremontowano fragmenty murów obronnych zagrożone katastrofą budowlaną oraz konstrukcje dachowe gotyckich kościołów pw. św. św. Piotra i Pawła (podominikański) oraz św. św. Jakuba i Mikołaja (pofranciszkański), a także kaplicy św. Marcina. Turyści mogą też podziwiać udostępnioną do zwiedzania XVII-wieczną kryptę grobową ksieni Magdaleny Mortęskiej w kościele pw. św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w klasztorze Sióstr Miłosierdzia.

Najważniejszą nową atrakcją turystyczną Chełmna, którą poznać powinni również ci, którzy podczas wędrówek miasto odwiedzili w przeszłości, jest wcześniej niedostępna dla zwiedzających wieża kościoła farnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, największej i najcenniejszej świątyni chełmińskiej, w której przechowywane są m.in. relikwie św. Walentego. Rozciąga się stąd niesamowity widok nie tylko na miasto, ale również na dolinę Wisły aż po oddalony o ponad 30 km Grudziądz. Wrażenia zapewniają zresztą nie tylko widoki z wysokości ok. 50 m, ale także sama droga na szczyt wąskimi kamiennymi schodami i drewnianymi drabinami pośród starych elementów konstrukcyjnych wieży.

I etap rewitalizacji zabytków architektury miasta Chełmna współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Do Chełmna najlepiej dojechać własnym środkiem lokomocji, choć kursują tu też liczne autobusy. Miasto leży 42 km na północ od Torunia przy drodze krajowej nr 1, nad Wisłą. Dzięki ukształtowaniu terenu nie musimy się obawiać, że ominiemy Starówkę - wystarczy zjechać z głównej drogi, a każda ulica poprowadzi do centrum w obrębie murów miejskich.

Najciekawsze w okolicy:
Katedra i kościół św. Mikołaja w Chełmży
Toruń
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Stare Miasto w Brodnicy