Biskupin to największy w środkowej Europie rezerwat archeologiczny, a zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich atrakcji turystycznych. Odkryte w latach 30. XX w. stanowisko archeologiczne nad Jeziorem Biskupińskim przez wiele lat było przedmiotem sporów naukowych i ideologicznych, co nie przeszkadzało pracującym tu naukowcom z niezwykłą pieczołowitością i starannością odkrywać kolejne tajemnice osady sprzed ponad 2700 lat.

Dziś zrekonstruowany gród w Biskupinie to wielka atrakcja turystyczna, a zarazem jeden z polskich pomników kultury. Taki obiekt - cenny kulturowo i tłumnie odwiedzany przez turystów - wymaga szczególnej troski o dobry stan techniczny. Rozwiązaniem problemu była odbudowa, gdyż stan techniczny zrekonstruowanych drewnianych obiektów pozostawiał wiele do życzenia. W ramach realizacji zostały zdemontowane, a następnie od podstaw odbudowane. Dotyczy to zarówno wału obronnego z symbolem Biskupina - charakterystyczną wieżą (budynkiem bramnym) i pomostem, jak i 13 chat kultury łużyckiej. Wygląd zmienił budynek muzealny, przed modernizacją i stylizacją zbytnio odbiegający charakterem od miejsca, w którym się znajduje. Pomyślano również o nowej nawierzchni dróg prowadzących do budynków muzealnych poza rezerwatem archeologicznym. Jeden z nich, pracownia konserwacji drewna, wzbogacił się o nowe urządzenia, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo cennych zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie muzeum.

Odbudowę, rekonstrukcję i stylizację obiektów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Dojazd:
Dojazd do muzeum jest dobrze oznakowany. Samochodem najlepiej zjechać z drogi krajowej nr 5 we wsi Bożejewice (5 km na południe od Żnina) i kierować się na Biskupin, Gąsawę. Do Biskupina można dojechać także autobusem z odległego o 10 km Żnina, a latem i w czasie trwania Festynu Archeologicznego (we wrześniu) również kolejką wąskotorową.

Najciekawsze w okolicy:
Poznań
Wielkopolski Park Narodowy
Pałac i park w Rogalinie
Zespół zamkowy w Kórniku
Archikatedra w Gnieźnie
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka