Przewodnicy wycieczek po Poznaniu mają mnóstwo pracy. Grup turystów z Polski i zagranicy, chcących zapoznać się z poznańskimi atrakcjami, nie brakuje. W cenne zabytki obfitują zwłaszcza okolice Starego Rynku. Do najwartościowszych, najpiękniejszych i najbardziej znanych należy fara, czyli kolegiata św. Stanisława Biskupa Męczennika w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny Poznaniu. Jest to kościół barokowy, pierwotnie jezuicki, którego budowę rozpoczęto w 1651 r., a ukończono dopiero po 81 latach. Historia obeszła się z farą dość łaskawie, z wyjątkiem lat II wojny światowej, kiedy została ograbiona i pełniła funkcję magazynu. Po wyzwoleniu bardzo szybko przystąpiono do renowacji. Kościół znajduje się w rejonie ciasnej zabudowy przy ul. Gołębiej i z zewnątrz wygląda dość skromnie. Ten jednak, kto choć raz oglądał bogate barokowe wnętrze świątyni, domyśla się, jak trudnym zadaniem jest jego konserwacja. Z tego właśnie powodu prace renowacyjne prowadzono z należytą uwagą i pieczołowitością. Każda faza remontu z powodu wyjątkowości i rozmiarów budynku oraz ilości znajdujących się w nim unikalnych ołtarzy, rzeźb, sztukaterii czy polichromii przebiegała powoli.

Problemem były też pieniądze. Mała farna parafia nie jest w stanie samodzielnie utrzymać tak wyjątkowego zabytku. Remont elewacji i prace konserwatorskie wewnątrz prowadzono przy wsparciu finansowym różnych instytucji, ale dopiero pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych pozwoliło na przeprowadzenie remontu generalnego wnętrza kościoła. Prace obejmowały renowację iluzjonistycznej pseudokopuły, której XVIII-wieczny pierwowzór został zniszczony w czasie ostatniej wojny i później odmalowany przez Stanisława Wróblewskiego. Oczyszczenia z narosłej przez wieki warstwy kurzu i sadzy z dymu świec wymagały też malowidła śląskiego malarza Karola Dankwarta i przepiękne sztukaterie z przełomu XVII i XVIII w. Remont objął część prezbiterium wraz z cennym tabernakulum, a także okna, posadzki i parkiety w głównej części kościoła i w zakrystii. Konserwacji poddano zabytkowe meble.

Projekt Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski - kontynuację konserwacji poznańskiej fary współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Kościół znajduje się tuż obok Urzędu Miasta, w centrum Poznania. Obok jest spory parking, ale nie należy liczyć na wolne miejsce. Samochód można zostawić na obrzeżach centrum, a Starówkę zwiedzić pieszo.

Najciekawsze w okolicy:
Wielkopolski Park Narodowy
Pałac i park w Rogalinie
Zespół zamkowy w Kórniku
Rezerwat archeologiczny w Biskupinie
Archikatedra w Gnieźnie