Gniezno - historyczne serce Polski, pierwsza stolica naszego państwa, miejsce koronacji pięciu polskich królów. Przejeżdżając przez ten ważny dla rozwoju państwowości polskiej gród, trudno nie dostrzec Wzgórza Lecha, na którym na przełomie XIV i XV w. wzniesiono na miejscu wcześniejszej, romańskiej świątyni katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Była ona od zawsze związana z kultem św. Wojciecha. Jemu właśnie są dedykowane słynne Drzwi Gnieźnieńskie, zabytek sztuki romańskiej z XII w., a najstarszą częścią świątyni jest prezbiterium, gdzie znajduje się srebrna konfesja z relikwiami świętego. Z kultem św. Wojciecha wiążą się uroczyście obchodzone corocznie odpusty, na które przybywają pielgrzymi z Polski i zagranicy. Katedra jest obecnie trójnawową gotycką świątynią z ambitem (obejściem za głównym ołtarzem), otoczoną wieńcem kaplic. Jej ozdobą są dwie potężne wieże nakryte barokowymi hełmami.

W latach 90. XX w. z inicjatywy archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęły się prace renowacyjne obiektu. Ich kontynuacją jest obecna konserwacja i renowacja zabytków katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie, tym razem finansowana z pieniędzy unijnych. Prace w ramach projektu objęły konserwację i renowację reliktów romańskich w podziemiach katedry, sklepień naw bocznych i ambitu, portali w prezbiterium, portali prowadzących do kaplic w nawach bocznych oraz ambitu w ścianie zachodniej prowadzącego do starego kapitularza. Przeprowadzono również całkowitą konserwację kaplicy Łubieńskich oraz kaplicy Potockich. Ważnym elementem prac była konserwacja polichromii. Koncepcję i dobór elementów architektonicznych zaakceptowała Główna Komisja Konserwatorska działającą przy Ministerstwie Kultury.

Odnowiona katedra może być też pełniej wykorzystywana jako jedno z głównych centrów kulturowych i religijnych o randze nie tylko ogólnopolskiej, ale także europejskiej. Już teraz co roku odbywają się tu między innymi Zjazdy Gnieźnieńskie, koncerty muzyki poważnej, wystawiany jest "Rapsod o św. Wojciechu".

Konserwację i renowację zabytków katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Wszystkie drogi prowadzą do katedry. Świątynia dominuje w krajobrazie Gniezna. Z głównej dwupasmowej trasy przelotowej należy zjechać w kierunku centrum. A potem tylko poszukać miejsca do zaparkowania. Do Gniezna łatwo też dojechać pociągiem.

Najciekawsze w okolicy:
Lednicki Park Krajobrazowy
Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy
Wielkopolski Park Etnograficzny
Rezerwat archeologiczny w Biskupinie
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji