Klasztor w Gościkowie znajduje się w województwie lubuskim, w połowie drogi między Świebodzinem a Międzyrzeczem. Nie sposób nie zauważyć pięknie odnowionego kościoła wraz z zabudowaniami klasztornymi. Siedzibę ma tutaj Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Obiekt jest otwarty dla zwiedzających - można oglądać kościół, muzeum oraz przyklasztorne ogrody.

Historia tego miejsca jest bardzo bogata. W 1230 r. wojewoda poznański Mikołaj Bronisz osadził tu zakon cystersów, oddając im wieś, aby założyli nowe opactwo. Wówczas nastąpiła zmiana nazwy Gościkowa na Paradisus Matris Dei - Raj Matki Boskiej, od której utworzono polską nazwę - Paradyż (dziś często używana jest nazwa Gościkowo-Paradyż). Klasztor odegrał dużą rolę w utrzymaniu polskości na tych terenach. Stąd pochodził Jakub z Paradyża - profesor Akademii Krakowskiej i rektor Uniwersytetu w Erfurcie. Najstarsze budowle wzniesiono na przełomie XIII i XIV w. Obiekt jest przepięknie zlokalizowany, otoczony ogrodem z XVIII-wiecznymi kamiennymi figurami. Gospodarze troskliwie o niego dbają, widać codzienne starania o wygląd i atmosferę miejsca. Renowacja wnętrz kościoła jest finansowana z budżetów Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu odtworzono barokowy wystrój kościoła, zatracony podczas kolejnych remontów. Dzięki skrupulatnej pracy konserwatorów wydobyto na światło dzienne nieznane świadectwa historii z XIII w., przywrócono oryginalną XVIII-wieczną kolorystykę ścian i elementów wyposażenia. Szczególną uwagę przykłada się do restauracji zabytkowych, późnobarokowych organów, dzieła Joachima Petera, których brzmienia, dzięki dzisiejszym zabiegom konserwacyjnym, będą słuchać też mogły następne pokolenia melomanów. W pogodny dzień warto odpocząć w zadbanym przyklasztornym ogrodzie. Rozciąga się stamtąd przepiękny widok na kościół i okolicę. Gościkowski klasztor ma jeszcze jedną atrakcję: kawiarnię, w której serwowane są domowy sernik i kawa.

Szczególną atrakcją tego miejsca jest festiwal "Muzyka w Raju". Każdy, kto miał okazję uczestniczyć w koncertach muzyki barokowej w pocysterskim klasztorze, wychodzi oczarowany. Nic dziwnego, gdyż co roku w drugiej połowie sierpnia festiwal gromadzi znakomitych wykonawców z całego świata, których oklaskuje kilka tysięcy melomanów.

Renowację wnętrza zabytkowego kościoła w pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu oraz elementów wyposażenia wraz z instrumentarium organowym współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Dojazd:
Klasztor w Gościkowie znajduje się w województwie lubuskim, w połowie drogi między Świebodzinem i Międzyrzeczem.

Najciekawsze w okolicy:
Zamek i Stare Miasto w Łagowie
Międzyrzecki Rejon Umocniony
Zoo w Świerkocinie
Park Narodowy Ujście Warty