Tysiąc lat temu biskup Merseburga Thietmar napisał w swojej "Kronice": "Bolesław (Chrobry) tymczasem na nowo zajął Łużyce, kraj Żarowian i Słupian…". Jest to pierwsza wzmianka o ziemi żarskiej. Miasto Żary, stolicę polskich Łużyc, ulokowano na prawie magdeburskim ok. 1260 r. Burzliwa historia ziem pogranicza śląsko-łużyckiego sprawiła, że Żary nader często zmieniały przynależność państwową. Władali nimi Piastowie śląscy, królowie czescy, elektorzy sascy i władcy Prus. Ślady tej trudnej historii widać na żarskiej Starówce, poddawanej właśnie rewitalizacji. Proces ten, mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni Starówki jest skomplikowany i kosztowny, ale niezbędny.

O odrębność i wyjątkowość swoich miast trzeba dbać, gdyż właśnie one jednoczą mieszkańców, świadczą o charakterze miejsca, dają ludziom poczucie tożsamości. Są powodem do dumy, ale także impulsem do dalszych zmian, na przykład gospodarczych. Stanowią wreszcie niezbędny warunek rozwoju turystyki. Wiedzą to najlepiej Europejczycy, którzy taki proces mają już za sobą. I tak właśnie rozumieją to mieszkańcy Żar.

Władzom Żar bardzo zależało, by odbudowa Starówki dostała się w ręce najlepszych fachowców, ogłoszono więc konkurs na projekt renowacji Rynku Głównego, deptaku Chrobrego i Kaczego Rynku. Pieniądze na sfinansowanie realizacji zwycięskiego projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace objęły przebudowę nawierzchni Rynku Głównego oraz ulic Mieszka I i Książęcej, budowę fontanny, studni, wymianę lamp ulicznych i oświetlenie najciekawszych fragmentów budynków. Ustawiono nowe ławki, kwietniki, kosze na śmieci, utworzono kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Dzięki pięknej iluminacji, Rynek interesująco prezentuje się także po zmroku, a szklana fontanna w nocy wygląda najpiękniej.

Pozostało jeszcze wiele do zrobienia, ale pierwszy etap został zakończony sukcesem. Z Rynku Głównego prace przeniosły się na deptak Chrobrego - handlową ulicę prowadzącą do Rynku.

Przystosowanie Starówki w Żarach do potrzeb turystyki współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Żary położone są w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, na skrzyżowaniu dróg nr 12 i 27. Samochód najlepiej zostawić na jednym z parkingów wokół Starówki i do rynku przejść pieszo.

Najciekawsze w okolicy:
Park i pałac w Żaganiu
Mużakowski Park Krajobrazowy
Kościoły w Świdnicy,
Rynek i ratusz w Zielonej Górze
Pałac w Zaborze