Chojnice od dawna były miastem zadbanym - nawet w czasach, w których myśl o członkostwie Polski w Unii Europejskiej uchodziła za nierealną. Kiedy to jednak nastąpiło, w mieście zrealizowano (i nadal się realizuje) wiele projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych. Dwa z nich w decydującym stopniu zadecydowały o jeszcze atrakcyjniejszym wyglądzie Chojnic.

Rewitalizacja zabytkowych budynków po dawnym szpitalu została przeprowadzona ze szczególnym rozmachem. Co prawda projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objął tylko część "C" dawnego szpitala, ale remontowi poddano cały kompleks złożony z ośmiu budynków. Rewitalizacja objęła zresztą nie tylko budynki, ale również ich otoczenie - powstał obszerny parking, plac zabaw dla dzieci, przebudowano ulice dojazdowe. Największe wrażenie robi jednak obecny wygląd samych budynków. Powstała w nich m.in. Wszechnica Chojnicka, która stała się nowym centrum kulturalnym miasta. Znalazły w niej swoje lokum różne stowarzyszenia, ale przede wszystkim przeniesiono tu dwie biblioteki - Bibliotekę Publiczną Główną oraz filię Biblioteki Pedagogicznej. Zmieniło się niemal wszystko: wymieniono instalacje, dachy, windy, odnowiono elewację wraz z detalami. Dziś teren znajdującego się tu do 2002 r. szpitala robi naprawdę duże wrażenie i stanowi ciekawe dopełnienie pobliskiej Starówki.

Drugi projekt zrealizowano właśnie na Starówce. Gruntownej renowacji poddano najcenniejszy zabytek Chojnic - gotycką bazylikę mniejszą pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Jej stan techniczny już od dawna budził obawy. Związane było to zwłaszcza ze znacznym zawilgoceniem murów oraz ubytkami cegieł. Po restauracji kościół nie tylko wygląda pięknie i okazale - również dzięki objęciu projektem jego otoczenia wraz z placem Kościelnym i przyległymi ulicami - ale także wyzbył się brzemienia upływającego czasu i nabrał lekkości. Odnowie poddano nie tylko całą elewację zewnętrzną, ale również wnętrza. Kto jednak pomyśli, że to koniec upiększania miasta, ten się pomyli. W kolejce po unijne pieniądze stoją już kolejne zabytki Chojnic, stanowiące elementy jego dziedzictwa kulturowego.

Rewitalizację zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Restaurację Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach - Bazyliki Mniejszej z otoczeniem współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.


Dojazd:
Samochód najlepiej zostawić na dużym bezpłatnym parkingu przy zrewitalizowanym szpitalu przy ulicy Okrężnej. Szpital stoi przy ul. Wysokiej, róg Sukienników - głównej arterii komunikacyjnej miasta. Po drugiej stronie Okrężnej, czyli nieco na zachód, jest już Starówka z górującą wieżą bazyliki.

Najciekawsze w okolicy:
Zamek w Człuchowie
Park Narodowy Bory Tucholskie
Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
Skansen kolejowy w Kościerzynie