Zamek Książąt Pomorskich jest jednym z symboli Szczecina. Zlokalizowany na wzgórzu zamkowym nad Odrą był wielokroć przebudowywany. Od XIV w., kiedy książę Barnim III Wielki zbudował pierwszą murowaną budowlę na wzgórzu, często zmieniał swój kształt i charakter, a w czasie bombardowań pod koniec II wojny światowej został poważnie zniszczony. Obecną formę nadano mu po remoncie prowadzonym w latach 1958-1980. Pozbyto się wówczas pruskich naleciałości i przywrócono zamkowi jego renesansowy wygląd, jaki prezentował za panowania ostatnich Gryfitów. Z pewnością było to rozwiązanie lepsze niż odbudowanie go w koszarowej formie, jaką nadali mu w XIX w. Prusacy.

Dawna rezydencja książąt piastowskich stała się kulturowym ośrodkiem Szczecina i regionu. Siedzibę znalazły tu liczne instytucje kulturalne, a zamek tętni życiem. Odbywają się na nim koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne. Ich miejscem są zarówno sale wystawowe i koncertowe, jak i zamkowy dziedziniec.

Mimo intensywnej eksploatacji od zakończenia odbudowy nie przyprowadzono na zamku poważniejszych remontów, ograniczając się jedynie do bieżących napraw. Taka sytuacja spowodowała znaczne pogorszenie stanu technicznego budynków. W ramach realizacji projektu modernizacji i restauracji zamku wykonano prace, które z jednej strony zabezpieczyły wnętrza zabytku przed dalszym niszczeniem, a z drugiej doskonalej dostosowały zamek do jego funkcji wystawienniczych, konferencyjnych i widowiskowych poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych w pełni spełniających nowoczesne normy Unii Europejskiej dla obiektów tego typu. Gruntownej renowacji poddano m.in. elewacje skrzydła północnego, wschodniego i zachodniego oraz wieży dzwonów. Przeprowadzono remont dachów i poddasza w skrzydle północnym. Przebudowany został odbudowany w latach 70. XX w. i odbiegający dotychczas od stylu pozostałej części zamku łącznik pomiędzy skrzydłem północnym i zachodnim, a obok niego zbudowano nową scenę.

Modernizację i restaurację Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Dojazd:
Zamek Książąt Pomorskich leży w samym centrum miasta, na lewym brzegu Odry. Jest bardzo dobrze widoczny z mostów na rzece.

Najciekawsze w okolicy:
Puszcza Bukowa na przedmieściach Szczecina
Ogród Dendrologiczny w Glinnej
Krzywy Las koło Gryfina
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry